KREDYT NISKA RATA!

Piaggio Liberty 125 ABS już za 154 zł/mc!Promocja kredytu NISKA RATA objęte są wszystkie modele Piaggio.
Możliwa forma finansowania: kredyt lub leasing. Szczegóły u Dealerów. 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu na zakup nowego skutera - Kredyt Niska Rata wynosi 8,01%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 17 570 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 22 353,74 zł, oprocentowanie stałe 7,40%, całkowity koszt kredytu 4 783,74 zł (w tym: prowizja 175,70 zł, odsetki 4 608,04 zł), 77 miesięcznych rat równych w wysokości 290,31 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 03 kwietnia 2017 na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup nowego skutera w cenie 25 100 zł, z wpłatą własną 7 530 zł, zabezpieczeniem kredytu w formie cesji praw z umowy ubezpieczenia autocasco oraz przewłaszczeniem kredytowanego skutera.
Do uzyskania kredytu na opisanych powyżej warunkach wymagane jest zawarcie umowy ubezpieczenia skutera w zakresie autocasco, której koszt nie został wliczony do RRSO oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z tego ubezpieczenia.
Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Świadczenie reklamowanych usług bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem. 

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł, w całości wpłacony.
Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego.