PROMOCYJNY KREDYT

Piaggio z silnikiem 125cc już za 185 PLN/MC!

W listopadzie ruszyła promocja WYPRZEDAŻ ROCZNIKA!
Nowy Piaggio Fly 125cc dostępny już za 9 000 PLN brutto.

  

Promocja niższej ceny łączy się z PROMOCYJNĄ OFERTĄ FINANSOWANIA.
Do wyboru kredyt lub leasing. Szczegóły u Dealerów.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu na zakup nowego pojazdu wynosi 6,73%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 6 060 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 6 656,04 zł, oprocentowanie stałe 5,89%, całkowity koszt kredytu 596,04 zł  (w tym: prowizja 60zł, odsetki 536,04 zł), 36 miesięcznych rat równych w wysokości 184,89 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 5 listopada 2016 na reprezentatywnym przykładzie.
Kredyt na zakup nowego pojazdu Piaggio Fly 125 w cenie 9 000 zł, z wpłatą własną 3 000 zł, zabezpieczeniem kredytu w formie cesji praw z umowy ubezpieczenia autocasco oraz przewłaszczeniem kredytowanego pojazdu.
 
Do uzyskania kredytów na opisanych powyżej warunkach wymagane jest zawarcie umowy ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, której koszt nie został wliczony do RRSO oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z tego ubezpieczenia. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Świadczenie reklamowanych usług bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł, w całości wpłacony.